અણુજો પાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણુજો પાળવો

  • 1

    કામકાજની રજા રાખવી.