અણુજો રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણુજો રાખવો

  • 1

    કામકાજની રજા રાખવી.