ગુજરાતી

માં અણદીઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અણદીઠ1અણદીઠું2

અણદીઠ1

વિશેષણ

  • 1

    દીઠેલું નહિ તેવું.

ગુજરાતી

માં અણદીઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અણદીઠ1અણદીઠું2

અણદીઠું2

વિશેષણ

  • 1

    દીઠેલું નહિ તેવું.