ગુજરાતી

માં અણભણેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અણભણેલ1અણભણેલું2

અણભણેલ1

વિશેષણ

  • 1

    અભણ.

ગુજરાતી

માં અણભણેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અણભણેલ1અણભણેલું2

અણભણેલું2

વિશેષણ

  • 1

    અભણ.