અણભરોંસો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણભરોંસો

પુંલિંગ

  • 1

    અવિશ્વાસ; ભરોસાનો અભાવ.

અણભરોસો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણભરોસો

પુંલિંગ

  • 1

    અવિશ્વાસ; ભરોસાનો અભાવ.