ગુજરાતી

માં અણભરોસોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અણભરોસો1અણભરોંસો2

અણભરોસો1

પુંલિંગ

  • 1

    અવિશ્વાસ; ભરોસાનો અભાવ.

ગુજરાતી

માં અણભરોસોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અણભરોસો1અણભરોંસો2

અણભરોંસો2

પુંલિંગ

  • 1

    અવિશ્વાસ; ભરોસાનો અભાવ.