ગુજરાતી

માં અણુરણુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અણુરણુ1અણુરેણુ2

અણુરણુ1

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો લગાર; જરીક; થોડું.

ગુજરાતી

માં અણુરણુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અણુરણુ1અણુરેણુ2

અણુરેણુ2

પુંલિંગ

  • 1

    અત્યંત ઝીણી રજકણ.