અણી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણી કાઢવી

  • 1

    (છોલી કે ઘસીને) અણીદાર કરવું.