અંતઃકરણના લાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતઃકરણના લાળા

  • 1

    અંતરનો બળાપો કે ચિંતા.