અંતઃસ્ત્રાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતઃસ્ત્રાવી

વિશેષણ

  • 1

    અંતઃ સ્ત્રાવ અંગેનું.