અતડું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અતડું રહેવું

  • 1

    અલગ કે અળગા રહેવું; કોઈ સાથે ભળવું નહિ.