અત્તરગુલાબ કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અત્તરગુલાબ કરવાં

  • 1

    અત્તર અને ફૂલ આપીને સન્માન કરવું કે થવું.