અત્તરગુલાબ થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અત્તરગુલાબ થવાં

  • 1

    અત્તર અને ફૂલ આપીને સન્માન કરવું કે થવું.