અત્તરમતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અત્તરમતું

  • 1

    'અહીં મતું કે સાખ કરવી' એવા અર્થમાં દસ્તાવેજમાં આવે છે.