અત્તરિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અત્તરિયું

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અત્તર રાખવાનું પાત્ર.