અત્તી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અત્તી

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

સુરતી
  • 1

    સુરતી પરોણા કે લાકડીને છેડે, કાંઈ ઉખેડવા કામ લાગે એવી પટ્ટીવાળી અમુક જાતની ખોળી.