અંત્યજોદ્ધાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંત્યજોદ્ધાર

પુંલિંગ

  • 1

    અંત્યજનો ઉદ્ધાર.