ગુજરાતી

માં અત્રની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અત્ર1અત્રે2અંતર3અંતર્4અંત્ર5

અત્ર1

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  અહીં.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અત્રની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અત્ર1અત્રે2અંતર3અંતર્4અંત્ર5

અત્રે2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  અહીં.

મૂળ

सं. अत्र

ગુજરાતી

માં અત્રની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અત્ર1અત્રે2અંતર3અંતર્4અંત્ર5

અંતર3

વિશેષણ

 • 1

  અંદરનું.

 • 2

  નજીકનું.

ગુજરાતી

માં અત્રની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અત્ર1અત્રે2અંતર3અંતર્4અંત્ર5

અંતર્4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  'અંદરનું' 'અંદર આવતું' એવા અર્થમાં શબ્દની પૂર્વે.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અત્રની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અત્ર1અત્રે2અંતર3અંતર્4અંત્ર5

અંત્ર5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  આંતરડું.

મૂળ

सं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અંદરનો ભાગ.

 • 2

  અંતઃકરણ; મન.

 • 3

  અવકાશ; છેટું.

 • 4

  વચલો કાળ.

 • 5

  તફાવત.

 • 6

  ભેદ; જુદાઈ.

 • 7

  સમાસને અંતે 'અન્ય', 'બીજું' એવા અર્થમાં. ઉદા૰ 'રૂપાંતર'.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ('ખબર' જોડે) સમાચાર ઉદા૰ એની કાંઈ ખબર અંતર નથી.

મૂળ

सं.