ગુજરાતી

માં અંતરગતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંતરગત1અંતર્ગત2

અંતરગત1

વિશેષણ

  • 1

    મનમાંનું; અંદરનું.

ગુજરાતી

માં અંતરગતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંતરગત1અંતર્ગત2

અંતર્ગત2

વિશેષણ

  • 1

    અંદર સમાયેલું.