ગુજરાતી

માં અંતરદૃષ્ટિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંતરદૃષ્ટિ1અંતર્દષ્ટિ2

અંતરદૃષ્ટિ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અંદર-આત્મા તરફ વળેલી દૃષ્ટિ.

ગુજરાતી

માં અંતરદૃષ્ટિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંતરદૃષ્ટિ1અંતર્દષ્ટિ2

અંતર્દષ્ટિ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અંતરદૃષ્ટિ.