અંતરદૃષ્ટિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતરદૃષ્ટિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અંદર-આત્મા તરફ વળેલી દૃષ્ટિ.

અંતર્દષ્ટિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતર્દષ્ટિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અંતરદૃષ્ટિ.