ગુજરાતી

માં અંતરનાદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંતરનાદ1અંતર્નાદ2

અંતરનાદ1

પુંલિંગ

  • 1

    અંતઃકરણનો અવાજ.

ગુજરાતી

માં અંતરનાદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંતરનાદ1અંતર્નાદ2

અંતર્નાદ2

પુંલિંગ

  • 1

    અંતરનાદ.