અત્રસાખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અત્રસાખ

  • 1

    'અહીં' મતું કે સાખ કરવી' એવા અર્થમાં દસ્તાવેજમાં આવે છે.