અંતરાય આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતરાય આવવો

  • 1

    વિઘ્ન થવું; વચ્ચે રોકાણ કે અડચણ આવવી.