અંતરાય કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતરાય કરવો

  • 1

    હરકત પાડવી; વચ્ચે આવવું.