અંતર ખોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતર ખોલવું

  • 1

    મનની વાત સાફ કહી દેવી.

  • 2

    મનનું ભીતર ઉઘાડું કરવું.