અંતશય્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતશય્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મરણપથારી.