અંત લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંત લેવો

  • 1

    અંત કાઢવો.

  • 2

    આખર આવે ત્યાં સુધી વળગ્યા રહેવું.