અથઇતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અથઇતિ

અવ્યય

  • 1

    પહેલેથી છેલ્લે સુધી; અથેતિ; પૂરેપૂરું.