અથકિમ્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અથકિમ્

અવ્યય

  • 1

    હા; એમ જ.