ગુજરાતી માં અથાકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અથાક1અથાક2

અથાક1

વિશેષણ

  • 1

    થાકે નહિ તેવું; અથક.

મૂળ

અ+થાક; दे. अत्थक्क

ગુજરાતી માં અથાકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અથાક1અથાક2

અથાક2

વિશેષણ

  • 1

    અથાહ; અગાધ; અતાગ.

  • 2

    પાર વિનાનું.

મૂળ

दे. अत्थग्घ=અગાધ