ગુજરાતી માં અદલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અદલ1અદલ2

અદલ1

વિશેષણ

 • 1

  દલ-પાંદડી વિનાનું.

 • 2

  જાડાઈ વિનાનું.

 • 3

  દાળ ન પડે એવું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં અદલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અદલ1અદલ2

અદલ2

વિશેષણ

 • 1

  બરાબર; ખરું; યથાર્થ.

મૂળ

अ. अदल