અદલનો ઘંટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અદલનો ઘંટ

  • 1

    ન્યાય માગવા આવનારે વગાડવા માટે (જૂના વખતમાં) રખાતો ઘંટ.