અંદેશો આણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંદેશો આણવો

  • 1

    શંકા કરવી; વહેમાવું.