અંદાજપત્રક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંદાજપત્રક

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    (વ્યક્તિ કે સંસ્થાનાં) વાર્ષિક અને ખર્ચનો અંદાજી હિસાબ બતાવતું કાગળિયું; 'બજેટ'.