અંદાજ હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંદાજ હોવો

  • 1

    મર્યાદા હોવી; આશરે કાંઈક નક્કી હદ હોવી.