અદાલતમાં જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અદાલતમાં જવું

  • 1

    સરકારમાં ફરિયાદ કે દાવો માંડવો.