અદાલતે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અદાલતે ચડવું

  • 1

    સરકારમાં ફરિયાદ કે દાવો માંડવો.