અધઃસ્વસ્તિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધઃસ્વસ્તિક

પુંલિંગ

ખગેાળશાસ્ત્ર
  • 1

    ખગેાળશાસ્ત્ર
    બરાબર પગ નીચેનું આકાશબિંદુ.