અધધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધધ

અવ્યય

  • 1

    આશ્ચર્ય અને બહુપણું દર્શાવનાર ઉદ્ગાર.

અધુધુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધુધુ

અવ્યય

  • 1

    રવાનુકારી? અધધધ.