ગુજરાતી

માં અધધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અધધ1અધુધુ2

અધધ1

અવ્યય

  • 1

    આશ્ચર્ય અને બહુપણું દર્શાવનાર ઉદ્ગાર.

ગુજરાતી

માં અધધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અધધ1અધુધુ2

અધુધુ2

અવ્યય

  • 1

    રવાનુકારી? અધધધ.