અધ્ધર-પધ્ધર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધ્ધર-પધ્ધર

અવ્યય

  • 1

    તદૃન અધ્ધર.