અધ્ધર જવાબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધ્ધર જવાબ

  • 1

    ઉડાઉ કે તપાસ વગરનો અચોક્કસ જવાબ.