અધ્ધર રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધ્ધર રાખવું

  • 1

    (નામામાં) રકમ ચોપડે ન નાંખવી.