અંધપંગુન્યાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંધપંગુન્યાય

પુંલિંગ

  • 1

    આંધળો ને પાંગળો પરસ્પર સહાયથી કામ ઉકેલે એવો ન્યાય.