અધમોદ્ધાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધમોદ્ધાર

પુંલિંગ

  • 1

    અધમનો-પાપીનો ઉદ્ધાર.

  • 2

    પાપીનો ઉદ્ધાર કરનારો- ઈશ્વર.

મૂળ

+ઉદ્ધાર