અધ્યક્ષીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધ્યક્ષીય

વિશેષણ

  • 1

    અધ્યક્ષને લગતું.