અધ્યેત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધ્યેત્રી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રી-અધ્યેતા.