અધ્યાર રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધ્યાર રહેવું

  • 1

    નો અધ્યાહાર હોવો.