અધ્યાર રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધ્યાર રાખવું

  • 1

    અધ્યાર રહે એમ કરવું; ન કહેવું કે લખવું.