અધ્યાહાર રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધ્યાહાર રાખવું

  • 1

    (પદ) બાકી કે ન કહેલું રાખવું.