અધ્યાહાર લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધ્યાહાર લેવું

  • 1

    ખૂટતું (પદ) ઉમેરવું.