અધરાત મધરાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધરાત મધરાત

અવ્યય

  • 1

    રાત્રે ખૂબ મોડે-ગમે તે વખતે.

  • 2

    અણીને વખતે.